Ordet Totum kommer från latinets helhet, och utgör ett nyckelbegrepp i mitt arbete. För mig hänger kropp och själ ihop och ska inte behandlas var för sig utan måste ses som en helhet. Behandlingsmetoden Basal Kroppskännedom syftar till att återskapa balansen i kroppen via skonsamma rörelser.
Ing-Marie Olsson
Ordet Totum kommer från latinets helhet, och utgör ett nyckelbegrepp i mitt arbete. För mig hänger kropp och själ ihop och ska behandlas som en helhet.
Ing-Marie Olsson
Bild: litteratur

Litteratur

Böcker om Basal Kroppskännedom™

 • Levande människa. Gertrud Roxendal, Agneta Winberg. Studentlitteratur 2002. Ny och omarbetad upplaga. Här ges en utförlig och lättillgänglig presentation av behandlingsformen Basal Kroppskännedom™.
 • Leva i sin kropp. Jacques Dropsy. Natur & Kultur 1988. Fransk rörelsepedagog och en av förebilderna och utvecklaren av Basal Kroppskännedom™. Denna bok beskriver hur kroppen är uppbyggd och Dropsys väg till sina insikter.
 • Den harmoniska kroppen. Jacques Dropsy. Natur & Kultur 1988. Beskriver "den osynliga övningen". Går igenom hur man hittar balans och harmoni i sittande, stående och gående.
 • Ett helhetsperspektiv - sjukgymnastik inför framtiden. Gertrud Roxendal. Studentlitteratur 1987. Riktar sig framförallt till sjukgymnaster och andra kroppsterapeuter, men är läsvärd för vem som med intresse för vård och bemötande.
 • Tre BAS-skalor. Gertrud Roxendal, Vivianne Nordwall. Studentlitteratur 1997. Body Awareness Scale, BAS, har som syfte att beskriva det aktuella kropps-själsliga tillståndet hos patient - både ur patientens och behandlarens perpsektiv. Med en sådan beskrivning har man möjlighet att utvärdera effekten av behandlingen. BAS-skattningen blir ett led i kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring.

Avhandlingar och vetenskapliga studier om Basal Kroppskännedom

 • Basic Body Awareness Therapy. Amanda Lundvik Gyllensten. Lund 2001.
 • "Å vaere seg selv - mer fullt og helt" En tilnaerming til Bevegelsekvalitet. Liv Helvik Skjaerven. Bergen 1999.
 • Kropp, varande och mening i ett sjukgymnastiskt perspektiv. Susanne Rosberg. Göteborg 2000.
 • Body Awareness applications in physiotherapy. Monika Mattsson. Umeå 1998.

Böcker om stress/ångest

 • Vem är det som bestämmer i ditt liv. Åsa Nilsonne. Natur & Kultur. 2005. En självhjälpsbok med inriktning på medveten närvaro (mindfulness) som ett verktyg att hålla fokus i nuet. Finns många bra tips och praktiska övningar.
 • Att leva ett liv, inte vinna ett krig. Anna Kåver. Natur & Kultur. 2005. Även detta en självhjälpsbok men med inriktning på acceptans. Många bra övningar även i denna.
 • Stressad hjärna, stressad kropp. Ulf Lundberg, Görel Wentz. Wahlström & Widstrand 2004. Talar om sambanden mellan psykisk stress och kroppslig ohälsa. Mycket läsvärd.
 • 29 sidor mot oro. Kerstin Jeding. Albert Bonniers Förlag 2012. Självhjälpsbok med ACT  (acceptance commitment therapy)som grund.
 • 29 sidor mot stress. Kerstin Jeding. Albert Bonniers Förlag 2012. Självhjälpsbok med ACT  (acceptance commitment therapy)som grund.
 • 29 sidor mot sömnbesvär. Kerstin Jeding. Albert Bonniers Förlag 2012. Självhjälpsbok med ACT  (acceptance commitment therapy)som grund.
 • Stress och psykosomatisk sjukdom. Gerhard Dotevall. Studentlitteratur 2001. Tar främst upp mag-tarmbesvär men belyser även samspelet psyke och soma. Vänder sig främst till yrkesverksamma inom området.
 • Minska din stress med meditation. Andries J Kroese. Natur & Kultur.2000. En bok om stressreducering i form av uppmärksamhetsmeditation. Fokus på andning och kroppsrörelser.
 • Varför zebror inte får magsår. Robert M Sapolsky. Natur & Kultur. 2003. Författaren skriver på ett lättsamt sätt om hur vi människor fungerar i stressade situationer och hur det påverkar oss.
 • Konsten att hantera stress och möta förändringar. Bosse Angelöw, Natur & Kultur. 1999.
 • Hantera din stress med kognitiv beteendeterapi. Giorgio Grossi. Viva 2008.
 • Stress och den nya ohälsan. Peter Währborg. Natur & Kultur 2009.
 • Psykosocial miljö och stress. Töres Theorell. Studentlitteratur 2012.

Övriga böcker

 • Den översvämmade hjärnan. En bok om arbetsminne, IQ och den stigande informationsfloden. Torkel Klingberg. Natur & Kultur 2007.
 • Pomodortekniken. Kan du fokusera i 25 minuter? Staffan Nöteberg. Studentlitteratur 2010. En mycket läsvärd bok kring att bli effektivare med sin tid och minska stress och uppskjutande.
 • Hjärnkoll på värk och smärta. Martin Ingvar, Gunilla Eldh. Natur & Kultur 2012. Boken sammanfattar vad forskningen kommit fram till avseende smärtsjukdomar och varvas med fallbeskrivningar och handfast råd.
 • Kroppens vrede. En bok om smärta. Britt & Björn Bragée. A.Bonniers Förlag 1999. Beskriver vad som händer både i kropp och själ hos den som tvingas leva med långvarig smärta. Förklarar och ger förslag till behandlingar.
 • Andningsövningar för ett bättre liv. Gay Hendricks. Svenska Förlaget 2000. Med förbättrad andning blir vi mer harmoniska, avslappnade och koncentrerade. Innehåller många bra och praktiska övningar.
 • Näring och hälsa. Ulla Johansson. Studentlitteratur. 2004. Boken tar upp vad vi behöver av näring under olika åldrar och beroende på om vi är veganer, vegetarianer eller allätare.
 • Socker och fett på gott och ont. Charlotte Erlanson-Albertsson. ICA bokförlag. 2004. Intressant och spännande bok om hur socker och fett påverkar oss.

Länkar

 • under bearbetning