Ordet Totum kommer från latinets helhet, och utgör ett nyckelbegrepp i mitt arbete. För mig hänger kropp och själ ihop och ska inte behandlas var för sig utan måste ses som en helhet. Behandlingsmetoden Basal Kroppskännedom syftar till att återskapa balansen i kroppen via skonsamma rörelser.
Ing-Marie Olsson
Ordet Totum kommer från latinets helhet, och utgör ett nyckelbegrepp i mitt arbete. För mig hänger kropp och själ ihop och ska behandlas som en helhet.
Ing-Marie Olsson
Bild: aktuellt

Konsten att hantera stress

Planerad kursstart feb 2019

Ing-Marie Olsson - leg sjukgymnast
Staffan Wester - leg psykolog, leg psykoterapeut KBT
 

  • Vill du utveckla din förmåga att hantera stressen i ditt liv?
  • Vill du få tillgång till den goda och hjälpsamma stressen, och bättre kunna begränsa och gå ur den mer slitsamma och belastande stressen som kan få dig att må dåligt?
  • Vill du få hjälp att sålla i all information och alla tips kring stress som vi överöses av i media och självhjälpsböcker?
  • Då ska du anmäla dig till den här kursen!

Kursen utgår från aktuell forskning kring vad stress är och hur den fungerar, ur perspektiv av både kropp, beteende, känslor samt våra tankar. Utöver viktiga aspekter som tex återhämtning, hur vardagslivet tar sig uttryck, samt behovet av struktur och goda rutiner, läggs ett huvudfokus på en rad olika metoder och strategier för att kunna hantera stress såväl i stunden som långsiktigt och förebyggande. Här ingår även praktiska övningar som tex avspänning- och andningsövningar samt medveten närvaro. Vissa hemuppgifter ges mellan kurstillfällena.

Kursledarna har lång erfarenhet av att arbeta med stress och relaterad problematik i såväl individuella kontakter som i grupper, föreläsningar och work-shops.

Vem? Kursen vänder sig till alla från 16 år, max 14 deltagare
Var? Artist och Musikerhälsan, Östra Rönneholmsvägen 9B
När? 5 onsdagar kl 17:30-20:30. 
Kostnad: 2400:- inkl moms
Anmäl dig till info@totum.se