Ordet Totum kommer från latinets helhet, och utgör ett nyckelbegrepp i mitt arbete. För mig hänger kropp och själ ihop och ska inte behandlas var för sig utan måste ses som en helhet. Behandlingsmetoden Basal Kroppskännedom syftar till att återskapa balansen i kroppen via skonsamma rörelser.
Ing-Marie Olsson
Ordet Totum kommer från latinets helhet, och utgör ett nyckelbegrepp i mitt arbete. För mig hänger kropp och själ ihop och ska behandlas som en helhet.
Ing-Marie Olsson

Litteratur & länkar

Böcker om Basal Kroppskännedom™

 • Hur gör du när du rör dig? Basal kroppskännedom för vardag, friskvård, idrott och rehab. Anna Sannum, Wiveca Cederhag. Sannum Karlsson i Malmö AB & WIC Kroppskännedom 2016. Titel och undertiteln säger vad den handlar om.
 • Levande människa. Gertrud Roxendal, Agneta Winberg. Studentlitteratur 2002. Ny och omarbetad upplaga. Här ges en utförlig och lättillgänglig presentation av behandlingsformen Basal Kroppskännedom™.
 • Leva i sin kropp. Jacques Dropsy. Natur & Kultur 1988. Fransk rörelsepedagog och en av förebilderna och utvecklaren av Basal Kroppskännedom™. Denna bok beskriver hur kroppen är uppbyggd och Dropsys väg till sina insikter.
 • Den harmoniska kroppen. Jacques Dropsy. Natur & Kultur 1988. Beskriver "den osynliga övningen". Går igenom hur man hittar balans och harmoni i sittande, stående och gående.
 • Ett helhetsperspektiv - sjukgymnastik inför framtiden. Gertrud Roxendal. Studentlitteratur 1987. Riktar sig framförallt till sjukgymnaster och andra kroppsterapeuter, men är läsvärd för vem som med intresse för vård och bemötande.
 • Tre BAS-skalor. Gertrud Roxendal, Vivianne Nordwall. Studentlitteratur 1997. Body Awareness Scale, BAS, har som syfte att beskriva det aktuella kropps-själsliga tillståndet hos patient - både ur patientens och behandlarens perpsektiv. Med en sådan beskrivning har man möjlighet att utvärdera effekten av behandlingen. BAS-skattningen blir ett led i kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring.

Böcker om stress/ångest och sätt att hantera detta

 • Hjärnstark - Hur motion och träning stärker din hjärna. Anders Hansen. Fitnessförlaget 2016. En sammanställning om den moderna hjärnforksningen som visar hur fysisk aktivitet kan göra oss mer stresståliga, bromsa hjärnan från att åldras och förbättra minne, mående och kreativtet. Måste läsas! Finsn i pocket, som e-bok och föreläsningar på yoytube.
 • Compassioneffekten, att utveckla självtillit och inre trygghet. Christina Andersson. Natur & Kultur 2016
 • Vem är det som bestämmer i ditt liv. Åsa Nilsonne. Natur & Kultur. 2005. En självhjälpsbok med inriktning på medveten närvaro (mindfulness) som ett verktyg att hålla fokus i nuet. Finns många bra tips och praktiska övningar.
 • Att leva ett liv, inte vinna ett krig. Anna Kåver. Natur & Kultur. 2005. Även detta en självhjälpsbok men med inriktning på acceptans. Många bra övningar även i denna.
 • Sluta älta och grubbla. Olle Wadström. Psykologinsats 2011.
 • Stressad hjärna, stressad kropp. Ulf Lundberg, Görel Wentz. Wahlström & Widstrand 2004. Talar om sambanden mellan psykisk stress och kroppslig ohälsa. Mycket läsvärd.
 • 29 sidor mot oro. Kerstin Jeding. Albert Bonniers Förlag 2012. Självhjälpsbok med ACT  (acceptance commitment therapy)som grund.
 • 29 sidor mot stress. Kerstin Jeding. Albert Bonniers Förlag 2012. Självhjälpsbok med ACT  (acceptance commitment therapy)som grund.
 • 29 sidor mot sömnbesvär. Kerstin Jeding. Albert Bonniers Förlag 2012. Självhjälpsbok med ACT  (acceptance commitment therapy)som grund.
 • Stress och psykosomatisk sjukdom. Gerhard Dotevall. Studentlitteratur 2001. Tar främst upp mag-tarmbesvär men belyser även samspelet psyke och soma. Vänder sig främst till yrkesverksamma inom området.
 • Minska din stress med meditation. Andries J Kroese. Natur & Kultur.2000. En bok om stressreducering i form av uppmärksamhetsmeditation. Fokus på andning och kroppsrörelser.
 • Varför zebror inte får magsår. Robert M Sapolsky. Natur & Kultur. 2003. Författaren skriver på ett lättsamt sätt om hur vi människor fungerar i stressade situationer och hur det påverkar oss.
 • Konsten att hantera stress och möta förändringar. Bosse Angelöw, Natur & Kultur. 1999.
 • Hantera din stress med kognitiv beteendeterapi. Giorgio Grossi. Viva 2008.
 • Stress och den nya ohälsan. Peter Währborg. Natur & Kultur 2009.
 • Psykosocial miljö och stress. Töres Theorell. Studentlitteratur 2012.

Övriga böcker

 • Mentaliseringsboken. Per Wallroth. Karneval förlag 2011. Att mentalisera är att se sig själv utifrån och andra människor inifrån.
 • Den översvämmade hjärnan. En bok om arbetsminne, IQ och den stigande informationsfloden. Torkel Klingberg. Natur & Kultur 2007.
 • Pomodortekniken. Kan du fokusera i 25 minuter? Staffan Nöteberg. Studentlitteratur 2010. En mycket läsvärd bok kring att bli effektivare med sin tid och minska stress och uppskjutande.
 • Hjärnkoll på värk och smärta. Martin Ingvar, Gunilla Eldh. Natur & Kultur 2012. Boken sammanfattar vad forskningen kommit fram till avseende smärtsjukdomar och varvas med fallbeskrivningar och handfast råd.
 • Kroppens vrede. En bok om smärta. Britt & Björn Bragée. A.Bonniers Förlag 1999. Beskriver vad som händer både i kropp och själ hos den som tvingas leva med långvarig smärta. Förklarar och ger förslag till behandlingar.
 • Andningsövningar för ett bättre liv. Gay Hendricks. Svenska Förlaget 2000. Med förbättrad andning blir vi mer harmoniska, avslappnade och koncentrerade. Innehåller många bra och praktiska övningar.
 • Näring och hälsa. Ulla Johansson. Studentlitteratur. 2004. Boken tar upp vad vi behöver av näring under olika åldrar och beroende på om vi är veganer, vegetarianer eller allätare.
 • Socker och fett på gott och ont. Charlotte Erlanson-Albertsson. ICA bokförlag. 2004. Intressant och spännande bok om hur socker och fett påverkar oss.

Länkar

 • under bearbetning