Ordet Totum kommer från latinets helhet, och utgör ett nyckelbegrepp i mitt arbete. För mig hänger kropp och själ ihop och ska inte behandlas var för sig utan måste ses som en helhet. Behandlingsmetoden Basal Kroppskännedom syftar till att återskapa balansen i kroppen via skonsamma rörelser.
Ing-Marie Olsson
Ordet Totum kommer från latinets helhet, och utgör ett nyckelbegrepp i mitt arbete. För mig hänger kropp och själ ihop och ska behandlas som en helhet.
Ing-Marie Olsson
Bild: aktuellt

Ny hemsida, nytt år

Totum
NYHETSBREV mars 2013

Bild: Ing-Mrie Olsson
Ordet Totum kommer från latinets helhet, och utgör ett nyckelbegrepp i mitt arbete. För mig hänger kropp och själ ihop och ska inte behandlas var för sig utan måste ses som en helhet. Behandlingsmetoden Basal Kroppskännedom™ syftar till att återskapa balansen i kroppen via skonsamma rörelser.

Välkommen till mitt och Totum Sjukgymnastiks första nyhetsbrev.
Ing-Marie Olsson

Välkommen!

Välkommen till Totums första nyhetsbrev! Och välkommen till en mer informativ och uppdaterad hemsida! Du som har fått detta nyhetsbrev har på ett eller annat sätt stött på mig, Ing-Marie Olsson, i min verksamhet, via nätverk eller i något annat arbetsrelaterat forum.

Totums mål i behandlingen är att se till hela människan och försöka ta allt i beaktande som kan påverkar måendet; kroppsligt, beteende-, tanke - och känslomässigt. Genom att använda kroppen som ingång och utföra skonsamma rörelser med stor närvaro är syftet att återskapa balansen. Arbetsmetoden är Basal Kroppskännedom™ och den utgör grunden i behandlingsarbetet. Läs mer om basal kroppskännedom »

Totums verksamhet består av individuell behandling och av gruppbehandling liksom av förebyggande arbete. Målgruppen är privatpersoner såväl som företag. Läs mer »

Nytt år och nya utmaningar!

Hösten och vintern 2012 var jag runt i landet och höll många föreläsningar och workshops i Artist och Musikerhälsan regi. Kombinationen av att praktisera Basal Kroppskännedom™ och den erfarenhet jag tillgodogjort mig under 10 års arbete med musiker upplever jag som en framgångsrik mix så att varje enskild individ kan uppnå än mer i musicerandet och samtidigt jobbar vederbörande preventivt för att förhindra spänningar och ev. smärtor.

Under våren 2013 finns en del inplanerade föreläsningar och workshops med ovanstående tema, bl. a i Falkenberg där jag håller en utbildning för kulturskolans pedagoger i Musiker-ergonomi. För övrigt kommer våren att fortsätta med mina ordinarie verksamheter dvs. jobba kliniskt med Basal Kroppskännedom™ via det Multimodala smärtteamet (Helhetshälsan), undervisning på Musikhögskolan mm. Läs mer »

 

Leg sjukgymnast Ing-Marie Olsson
Totum Sjukgymnastik
Ö Rönneholmsv 9B
211 47 Malmö
0733-86 56 23
info@totum.se
 
© 2013 Totum Sjukgymnastik

Gå till hemsidan »
Börja prenumerera »
Avsluta prenumerationen »