Ordet Totum kommer från latinets helhet, och utgör ett nyckelbegrepp i mitt arbete. För mig hänger kropp och själ ihop och ska inte behandlas var för sig utan måste ses som en helhet. Behandlingsmetoden Basal Kroppskännedom syftar till att återskapa balansen i kroppen via skonsamma rörelser.
Ing-Marie Olsson
Ordet Totum kommer från latinets helhet, och utgör ett nyckelbegrepp i mitt arbete. För mig hänger kropp och själ ihop och ska behandlas som en helhet.
Ing-Marie Olsson
Bild: Om Totum

Om Totum

Totum är latin och står för att helhet. Totums mål i behandlingen är att se till hela människan och försöka ta allt i beaktande som kan påverkar måendet; kroppsligt, beteende-, tanke - och känslomässigt. Genom att använda kroppen som ingång och utföra skonsamma rörelser med stor närvaro är syftet att återskapa balansen. Arbetsmetoden är  Basal Kroppskännedom™ och den utgör grunden i behandlingsarbetet.

Totums verksamhet består av individuell behandling och av gruppbehandling liksom av förebyggande arbete.  Målgruppen är privatpersoner såväl som företag.

Sedan starten 2002 har Totum samarbetat med och varit en del av nätverket Artist- och Musikerhälsan. I detta nätverk ingår läkare, logoped, samtalsterapeuter, audionom m.fl. Totum har flerårig erfarenhet av och kunskap om att arbeta med artisters och musikers problematik och har utarbetat konceptet musiker-ergonomi på  Artist- och Musikerhälsans hemsida tillsammans med läkaren Karin Engquist.

Ing-Marie Olsson

Jag som driver Totum tog sjukgymnastexamen 1997. Därefter jobbade jag inom primärvården och inom öppenvårdspsykiatrin innan jag startade Totum  2002. Under åren har jag vidareutbildat mig inom sjukgymnastik med inriktning mot psykiatri och psykosomatik, genomfört Basal Kroppskännedomsutbildning, utbildat mig till ergonom och gått olika kurser med smärta, stress och KBT som inriktning.