Ordet Totum kommer från latinets helhet, och utgör ett nyckelbegrepp i mitt arbete. För mig hänger kropp och själ ihop och ska inte behandlas var för sig utan måste ses som en helhet. Behandlingsmetoden Basal Kroppskännedom syftar till att återskapa balansen i kroppen via skonsamma rörelser.
Ing-Marie Olsson
Ordet Totum kommer från latinets helhet, och utgör ett nyckelbegrepp i mitt arbete. För mig hänger kropp och själ ihop och ska behandlas som en helhet.
Ing-Marie Olsson
Bild: nätverk

Nätverk/Referenser

Artist- och Musikerhälsan

Artist och musikerhälsan är ett nätverk där jag har stor delaktighet och tillsammans med dr Karin Engquist utvecklat musiker-ergonomin.

Studenthälsan i Lund

Studenthälsan är studenternas företagshälsovård där jag arbetat sedan 2002 och mött studenter med stress och ångestproblematik. Fr.o.m 1 jan 2019 avslutar jag den anställningen för att fullt ut satsa på min privata verksamhet.

Musikhögskolan

Musikhögskolan har jag arbetat några timmar per vecka under ett tiotal år. Där bedrev jag mottagning samt undervisade i ämnena Musiker-ergonomi och Anatomi- och kroppsupplevelse.

Abc rehab

Abc rehab kan kort presenteras som en konventionell sjukgymnastiskklinik med tränings- och behandlingsmöjligheter.

Charlotte Brandt

Charlotte Brandt är en kiropraktiker som har lång erfarenhet av att arbeta med artister och musiker och som jag rekommenderar.

Anders Eriksson

Detsamma gäller massör Anders Eriksson har lång erfarenhet av att arbeta med artister och musiker och som jag rekommenderar och som utgör ett gott komplement för att lindra spänningar och smärta.