Ordet Totum kommer från latinets helhet, och utgör ett nyckelbegrepp i mitt arbete. För mig hänger kropp och själ ihop och ska inte behandlas var för sig utan måste ses som en helhet. Behandlingsmetoden Basal Kroppskännedom syftar till att återskapa balansen i kroppen via skonsamma rörelser.
Ing-Marie Olsson
Ordet Totum kommer från latinets helhet, och utgör ett nyckelbegrepp i mitt arbete. För mig hänger kropp och själ ihop och ska behandlas som en helhet.
Ing-Marie Olsson
Bild: kurser

Tjänster

Totums verksamhet består av individuell behandling och av gruppbehandling liksom av förebyggande arbete. Målgruppen är privatpersoner såväl som företag.

Totum har även stor erfarenhet av att hålla kurser och föreläsningar på olika arbetsplatser. Innehållet i kurserna/föreläsningarna har en bas kring teori, fakta och praktik och från denna grund skräddarsys kursen/föreläsningen utifrån era behov och önskemål.

Programmet kan också kombineras med sjukgymnastiska konsultationer enskilt eller i grupp.