Ordet Totum kommer från latinets helhet, och utgör ett nyckelbegrepp i mitt arbete. För mig hänger kropp och själ ihop och ska inte behandlas var för sig utan måste ses som en helhet. Behandlingsmetoden Basal Kroppskännedom syftar till att återskapa balansen i kroppen via skonsamma rörelser.
Ing-Marie Olsson
Ordet Totum kommer från latinets helhet, och utgör ett nyckelbegrepp i mitt arbete. För mig hänger kropp och själ ihop och ska behandlas som en helhet.
Ing-Marie Olsson
Bild: kurser

Individuell behandling

Då man belastas av smärta, stress eller ångest tar det sig ofta uttryck i kroppen som spänningar, andningspåverkan, trötthet, yrsel, magproblem, håglöshet, svårt att sova och kanske en osäkerhet och oro kring hur dessa besvär kommer att påverka framtiden. Då kan Basal Kroppskännedom™ vara en hjälp till återhämtning och att återfå funktion.

Den individuella behandlingen har fokus på att vara närvarande och uppleva kroppen. Basal Kroppskännedomsövningarna ökar medvetenheten kring hur man via kroppen kan påverka spänning, andning, trötthet mm så att dessa besvär minskas och balansen och funktionen i kroppen påverkas.

Första besöket är ett sonderande samtal kring dina besvär och behov samt en planering av eventuell fortsatt behandling. Ett individuellt besök tar 50-55 min.