Ordet Totum kommer från latinets helhet, och utgör ett nyckelbegrepp i mitt arbete. För mig hänger kropp och själ ihop och ska inte behandlas var för sig utan måste ses som en helhet. Behandlingsmetoden Basal Kroppskännedom syftar till att återskapa balansen i kroppen via skonsamma rörelser.
Ing-Marie Olsson
Ordet Totum kommer från latinets helhet, och utgör ett nyckelbegrepp i mitt arbete. För mig hänger kropp och själ ihop och ska behandlas som en helhet.
Ing-Marie Olsson
Bild: kurser

Kurser/föreläsningar

Totum har stor erfarenhet av att hålla kurser och föreläsningar på olika arbetsplatser. T.ex. för musiker, lärare, studenter och kontorspersonal. Stresshantering, Basal Kroppskännedom™ och musiker-ergonomi är kurser/föreläsningar som erbjuds.

Stresshantering innehåller en teoretisk del som förklarar vad stress är, varför det uppstår och hur det fungerar samt en mer praktisk del med fokus på hanteringsstrategier, både fysiska och kognitiva.

Basal Kroppskännedomskurser har fokus på att öva och uppleva kroppen ur ett medvetet och närvarande plan. Fokus på avspänning, funktion och andning.

Musiker-ergonomi handlar om att förbättra medvetenheten kring instrumentet, kroppen och dess funktion och dess möjlighet att  påverka musicerandet. Basen i musiker-ergonomi är Basal Kroppskännedom™.

Ring eller mejla för mer info. Innehållet i kurserna/föreläsningarna har en bas kring teori, fakta och praktik och från denna grund skräddarsys kursen/föreläsningen utifrån era behov och önskemål. Programmet kan också kombineras med sjukgymnastiska konsultationer enskilt eller i grupp.