Ordet Totum kommer från latinets helhet, och utgör ett nyckelbegrepp i mitt arbete. För mig hänger kropp och själ ihop och ska inte behandlas var för sig utan måste ses som en helhet. Behandlingsmetoden Basal Kroppskännedom syftar till att återskapa balansen i kroppen via skonsamma rörelser.
Ing-Marie Olsson
Ordet Totum kommer från latinets helhet, och utgör ett nyckelbegrepp i mitt arbete. För mig hänger kropp och själ ihop och ska behandlas som en helhet.
Ing-Marie Olsson
Bild: Totum

Behöver du hjälp att hantera stress, ångest, depressioner och smärta? Läs mer »

Individuell behandling
Kurser/föreläsningar
Läs mer »

Aktuellt
Nyhetsbrev
Läs mer »
 

Totums nätverk
Artist- och Musikerhälsan
Studenthälsan i Lund
Malmö Symfoniorkester
Musikhögskolan

Läs mer »